• Ile trwa wyznaczenie granic między sąsiadami?


  Niezależnie od tego ile granic jest wznawianych procedura trwa tyle samo, większy jest jedynie zakres pracy i czas na ich opracowanie. Czas wykonania wliczając procedury trwa około 1,5-2 miesiące.

 • Jak obliczyć obszar mapy do celów projektowych?


  Mapa do celów projektowych przedstawia teren zawarty w granicach obszaru inwestycji wraz z dodatkowym pasem terenu o szerokości co najmniej 30 metrów . Treść mapy do celów projektowych prócz elementów mapy zasadniczej zawiera wszystkie inne szczegóły wskazane przez projektanta.

 • Jak się dowiedzieć czy na działce można wybudować jakiś budynek i co zrobić jeśli można?


  Należy udać się do właściwego urzędu miasta, gminy do wydziału Planowania przestrzennego i wziąć wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. W razie braku planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru należy złożyć do tego samego wydziału wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Jeśli działka jest przeznaczona do zabudowy należy przyjść do firmy geodezyjnej GeoPON lub innej i wynająć geodetę na sporządzenie mapy do celów projektowych. Więcej informacji uzyskają Państwo po przyjściu z takim planem.

 • Jak wygląda proces budowy?


  Jeśli działka jest budowlana należy wykonać następujące czynności: 1. Znaleźć biuro projektowe na wykonanie projektu domu 2. Samemu lub przez biuro wynająć geodetę na sporządzenie mapy do celów projektowych 3. Uzyskać pozwolenie na budowę w odpowiednim wydziale architektury Starostwa powiatowego 4. Wynająć budowlańców 5. Zatrudnić geodetę na wytyczenie budynku w terenie 6. Budowa 7. Odbiór budynku musi być poprzedzony inwentaryzacją powykonawczą budynku wraz z przyłączami wykonaną przez geodetę. Jeśli więc planujesz budowę zatrudnij od samego początku firmę GeoPON lub inną a usługi będą w atrakcyjniejszych cenach

 • Jak zmniejszyć koszty ustalenia granic i w jakiej wysokości one są?


  Kosztów nie da się zmniejszyć jednak można na takie ustalenie zebrać się w kilku właścicieli i podzielić kosztami. Dlatego bardziej opłacalne jest namówić sąsiadów na ustalenie swoich granic. Firma GeoPON ustaliła koszt wnowienia 1 granicy na 1200zł plus 200zł za każdy punkt jeśli będzie z sąsiadem razem 6pkt to koszt 2000zł dzielony jest na 2 właścicieli.

 • Jakimi zasadami się kierować przy podziale działki budowlanej?


  Jest kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy ewentualnym podziale. 1. Jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego i linia zabudowy aby nowopowstałe działki mieściły się w pasie zabudowy 2. Wielkość i kształt działek powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aby działki były dopuszczone w przyszłości do zabudowy. 3. Każda działka musi być tak zaprojektowana aby miała dostęp do drogi - można zrobićto za pomocą wydzielenia działki drogowej lub poprzez służebność przejazdu.

 • W jaki sposób mogę wydzielić działki?


  Podział nieruchomości (działki) może być wykonany w dwóch trybach: 1. Na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej na wniosek właściciela . Dotyczy to przypadków gdy dzielone będą nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych na cele rolne i leśne bądź, w razie braku planów, wykorzystywane na te cele. W takiej sytuacji sama dokumentacja geodezyjna będzie podstawą do ujawnienia nowych działek w katastrze nieruchomości. W przypadku podziału tego typu , wydzielone działki muszą mieć powierzchnię większą od 0.3000 ha. 2. Na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej podział nieruchomości uwidoczniony w dołączonej do decyzji dokumentacji geodezyjnej. Procedura administracyjna dotyczy podziału wszystkich nieruchomości poza wymienionymi wyżej. Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szybka nawigacja

O nas

 • Firma GeoPON powstała przy pomocy środków UE z programu: "Jurajskie Perspektywy" – założenia i cele firmy spotkały się z pozytywnym przyjęciem oraz dużym poparciem co umożliwiło jej powstanie.


  WYKONUJEMY:
  Podziały działek
  Wznowienia granic i rozgraniczenia
  Tyczenie obiektów, 
  Inwentaryzacje powykonawcze
  Mapy do celów projektowych i inne
  Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomościami
  " Usługi geodezyjne Zawiercie Geodeta Zawiercie Geodezja Zawiercie zarządzanie pośrednictwo "

Szybki kontakt

 • biuro@geopon.pl
 • 503-644-336
 • Równa 17/7, 42-400 Zawiercie
 • Czynne od 8:00 do 16:00

© 2013 GeoPon. - All Rights Reserved. Wykonanie 2px.pl