• Jakimi zasadami się kierować przy podziale działki budowlanej?


  Jest kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy ewentualnym podziale. 1. Jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego i linia zabudowy aby nowopowstałe działki mieściły się w pasie zabudowy 2. Wielkość i kształt działek powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aby działki były dopuszczone w przyszłości do zabudowy. 3. Każda działka musi być tak zaprojektowana aby miała dostęp do drogi - można zrobićto za pomocą wydzielenia działki drogowej lub poprzez służebność przejazdu.

 • W jaki sposób mogę wydzielić działki?


  Podział nieruchomości (działki) może być wykonany w dwóch trybach: 1. Na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej na wniosek właściciela . Dotyczy to przypadków gdy dzielone będą nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych na cele rolne i leśne bądź, w razie braku planów, wykorzystywane na te cele. W takiej sytuacji sama dokumentacja geodezyjna będzie podstawą do ujawnienia nowych działek w katastrze nieruchomości. W przypadku podziału tego typu , wydzielone działki muszą mieć powierzchnię większą od 0.3000 ha. 2. Na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej podział nieruchomości uwidoczniony w dołączonej do decyzji dokumentacji geodezyjnej. Procedura administracyjna dotyczy podziału wszystkich nieruchomości poza wymienionymi wyżej. Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szybka nawigacja

O nas

 • Firma GeoPON powstała przy pomocy środków UE z programu: "Jurajskie Perspektywy" – założenia i cele firmy spotkały się z pozytywnym przyjęciem oraz dużym poparciem co umożliwiło jej powstanie.


  WYKONUJEMY:
  Podziały działek
  Wznowienia granic i rozgraniczenia
  Tyczenie obiektów, 
  Inwentaryzacje powykonawcze
  Mapy do celów projektowych i inne
  Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomościami
  " Usługi geodezyjne Zawiercie Geodeta Zawiercie Geodezja Zawiercie zarządzanie pośrednictwo "

Szybki kontakt

 • biuro@geopon.pl
 • 503-644-336
 • Równa 17/7, 42-400 Zawiercie
 • Czynne od 8:00 do 16:00

© 2013 GeoPon. - All Rights Reserved. Wykonanie 2px.pl